PROFESSIONEL TRÆFÆLDNING

- vi gør det, vi er bedst til!

Stubfræsning i Østjylland

Har du fået fældet et eller flere træer, står der efterfølgende stubbe tilbage. De fylder, så du ikke kan komme til og anlægge nyt græs eller bed, samtidig med at de generer øjet. Her kan vi tilbyde dig at fjerne træstubben nemt, skånsomt og effektivt, så du slipper for det omfattende gravearbejde, der traditionelt benyttes. Vi udfører stubfræsning i Århus, Højbjerg og over hele Østjylland, så hold dig ikke tilbage med at hive fat i os, når stubben skal fræses.

Effektive maskiner

Hos 1-2-Træfældning.dk har vi effektive stubfræsere, der hjælper os til at udføre stubfræsningen professionelt. Vores stubfræsere kan benyttes på selv de helt små arealer, hvor eksempelvis gravemaskiner og lignende ikke kan komme til. Vi kan fræse stubben 30-40 cm ned, og vi efterlader en pæn og plan overflade, så du efterfølgende kan anlægge et bed eller plante nyt græs på området. Og endnu en fordel er, at fræsningen efterlader træflis, som du efterfølgende kan bruge i havens bede eller buske.

Stubfræsning og rodfræsning

En stubfræsning fjerner kun stubben, så du efterfølgende kan få anlagt græs, bede eller lignende over et plant område. Dog kan du risikere, at jorden med tiden falder sammen, hvis rodnettet fra træet er stort, fordi rødderne er et organisk materiale. Derfor anbefaler vi også en rodfræsning, hvis det fældede træ eksempelvis er stort, eller hvis der er fældet flere træer på et areal, hvor de kan have dannet et større rodsystem. Ved rodfræsningen sørger vi for at fjerne de stride rødder.

Få et uforpligtende tilbud

Leveret af